NỘI ĐỊA HÓA Ô TÔ TẠI VIỆT NAM - GIẤC MỘNG 20 NĂM VÀ HIỆN THỰC TRẦN TRỤI

NỘI ĐỊA HÓA Ô TÔ TẠI VIỆT NAM - GIẤC MỘNG 20 NĂM VÀ HIỆN THỰC TRẦN TRỤI

  1. Trang chủ
  2. THỊ TRƯỜNG XE TRONG NƯỚC
  3. NỘI ĐỊA HÓA Ô TÔ TẠI VIỆT NAM - GIẤC MỘNG 20 NĂM VÀ HIỆN THỰC TRẦN TRỤI

NỘI ĐỊA HÓA Ô TÔ TẠI VIỆT NAM - GIẤC MỘNG 20 NĂM VÀ HIỆN THỰC TRẦN TRỤI

Mục tiêu kế hoạch nội địa hóa ô tô tại Việt Nam trong 20 năm hiện còn cách vạch đích rất xa, thậm chí phần trăm tại thời điểm hiện tại còn chưa bằng mục tiêu ban đầu.

Nội địa hóa ô tô tại Việt Nam - Giấc mộng 20 năm và hiện thực trần trụi.

Nguồn: Vnexpress.vn 

Các tin tức liên quan
0908.003.392