Nơi nào ở TP.HCM đang ùn tắc nhất?

Nơi nào ở TP.HCM đang ùn tắc nhất?

  1. Trang chủ
  2. THỊ TRƯỜNG XE TRONG NƯỚC
  3. Nơi nào ở TP.HCM đang ùn tắc nhất?

Nơi nào ở TP.HCM đang ùn tắc nhất?

Hai điểm đen ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trường Chinh chiếm quá nửa tổng số lần ùn tắc giao thông trên toàn TP.HCM. Trung bình mỗi ngày, các vị trí này tắc đường 2-3 lần.

Các tin tức liên quan
0908.003.392