Chính phủ đồng ý giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo thông tin mới nhận, Văn phòng Chính Phủ đã có văn bản chính truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính trong việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Văn bản do Phó Chủ Nhiệm Văn phòng Chính Phủ - Mai Thị Thu Vân ký, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái như sau:

"Đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các Thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo nghị quyết số 63/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ theo đề xuất của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp tại văn bản số 4056/BTP-DSKT ngày 03 tháng 11 năm 2021.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (bao gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2021) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính để xem xét, ban hành theo thẩm quyền và quy định của pháp luật để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ."

Thị trường xe "ngóng chờ" quyết định giảm phí trước bạ

Trong khi chờ các quyết định giảm phí, lệ phí từ phía Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, thì các nhà sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô cũng là một đối tượng chịu nhiều tác động bởi đại dịch Covid-19. Trước đó, vào ngày 27/10/2021, Bộ Tài Chính đã đề xuất với Chính phủ về việc tiếp tục giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 6 tháng. Chính vì lẽ đó, vào thời điểm này, rất nhiều người tiêu dùng hay các đơn vị kinh doanh xe lắp ráp trong nước, đều trông đợi đề xuất này được thông qua.

Nếu đề xuất này được thông qua thì rất có thể sẽ giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 6 tháng. Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 50% mức thu được quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

Bộ Tài chính dự kiến thời gian thực hiện chính sách và hiệu lực thi hành việc giảm 50% LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 15/11/2021 cho đến hết ngày 15/5/2022. Trong trường hợp Nghị định được Chính phủ ký ban hành sau ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính kiến nghị thời gian thực hiện và hiệu lực thi hành của Nghị định bắt đầu từ ngày 1/12/2021 và kết thúc vào ngày 31/5/2022.

Bộ Tài chính khẳng định việc giảm 50% LPTB đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ đem lại những tác động tích cực như đợt áp dụng năm ngoái: kích cầu tiêu dùng; thúc đầy doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước nối lại chuỗi cung ứng, tăng cường mở rộng đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam và tăng tổng thu ngân sách Nhà nước.

Bài viết liên quan