Xe tucson cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Hyundai Tucson 2.0AT 4WD 2012

Info Đã đi: 79000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Tucson 2.0AT 2018

Info Đã đi: 3000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Tucson 2.0AT 4WD 2012

Info Đã đi: 80000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Tucson Turbo 1.6AT 2018

Info Đã đi: 12000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Tucson 2.0AT 4WD 2011

Info Đã đi: 82000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Tucson Turbo 1.6AT 2017

Info Đã đi: 18000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Huyndai Tucson 2.0AT 2018

Info Đã đi: 38000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Tucson 2.0AT 2017

Info Đã đi: 31000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Tucson 2.0AT 2WD 2018

Info Đã đi: 34000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
846 Triệu Trả góp: 338 Triệu