nội địa hóa ô tô

Tìm kiếm

  1. Trang chủ
  2. Tìm kiếm

Có1 kết quả chonội địa hóa ô tô

NỘI ĐỊA HÓA Ô TÔ TẠI VIỆT NAM - GIẤC MỘNG 20 NĂM VÀ HIỆN THỰC TRẦN TRỤI

Mục tiêu kế hoạch nội địa hóa ô tô tại Việt Nam trong 20 năm hiện còn cách vạch đích rất xa chưa bằng mục tiêu ban đầu.

0908.003.392