Nghị định 116

Tìm kiếm

  1. Trang chủ
  2. Tìm kiếm

Có1 kết quả choNghị định 116

SAU NGHỊ ĐỊNH 116, Ô TÔ VIỆT CẦN GÌ ĐỂ PHÁT TRIỂN?

Xe sản xuất, lắp ráp trong nước chịu nhiều sức ép cạnh tranh từ xe nhập khẩu miễn thuế, sau khi không còn khó khăn về thủ tục nhập khẩu.

0908.003.392