Xe spark cũ tại Việt Hàn UsedCar - 03/2019
     

Chevrolet Spark LT 1.2MT 2016

Info Đã đi: 42000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Spark Van 1.0AT 2012

Info Đã đi: 66000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế2
   

Chevrolet Spark LS 1.2MT 2018

Info Đã đi: 500 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Spark LT 1.2MT 2016

Info Đã đi: 48000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Spark LT 1.2MT 2018

Info Đã đi: 2200 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Spark LTZ 1.0AT 2014

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Spark LT 1.2MT 2016

Info Đã đi: 16000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5