Xe sorento cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Kia Sorento 2.4AT 2016

Info Đã đi: 62000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia New Sorento 2.4AT 2014

Info Đã đi: 49000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento CRDi 2.2AT 2014

Info Đã đi: 43000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Sorento CRDi 2.2AT 2018

Info Đã đi: 14000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2.4AT 2015

Info Đã đi: 49000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2.4AT 2015

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2.4AT 2016

Info Đã đi: 38000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2.4MT 2010

Info Đã đi: 66000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
528 Triệu Trả góp: 211 Triệu

Kia Sorento 2.4AT 2015

Info Đã đi: 72000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento CRDi 2.2AT 2014

Info Đã đi: 74000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia New Sorento 2.4AT 2014

Info Đã đi: 81000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia New Sorento 2.4AT 2015

Info Đã đi: 85000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2.4AT 2WD 2017

Info Đã đi: 20000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2.4MT 2012

Info Đã đi: 82000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2WD 2.4L 2019

Info Đã đi: 900 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2.4AT 2WD 2014

Info Đã đi: 55000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
626 Triệu Trả góp: 250 Triệu

Kia New Sorento 2.4AT 2WD 2014

Info Đã đi: 42000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2.4AT 2WD 2012

Info Đã đi: 88000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento GAT 2.4AT 4WD 2010

Info Đã đi: 94000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento GAT 2.4AT 2WD 2018

Info Đã đi: 10000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento GATH 2.4AT 2WD 2015

Info Đã đi: 32000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
708 Triệu Trả góp: 283 Triệu

Kia Sorento DAT 2.2AT 2WD 2014

Info Đã đi: 61000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
726 Triệu Trả góp: 290 Triệu

Kia Sorento GAT 2.4AT 2016

Info Đã đi: 68000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
688 Triệu Trả góp: 275 Triệu