Xe rondo cũ tại Việt Hàn UsedCar - 03/2019
     

Kia Rondo 2.0MT 2017

Info Đã đi: 22000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo CRDi 1.7AT 2016

Info Đã đi: 64000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2016

Info Đã đi: 51000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 31000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo GATH 2.0AT 2016

Info Đã đi: 13000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2018

Info Đã đi: 1800 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0MT 2017

Info Đã đi: 5100 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0MT 2018

Info Đã đi: 34000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 23000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
628 Triệu Trả góp: 251 Triệu

Kia Rondo 2.0MT 2018

Info Đã đi: 17000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo CRDi 1.7AT 2016

Info Đã đi: 40000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
626 Triệu Trả góp: 250 Triệu

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 55000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 1.7MT CRDI 2015

Info Đã đi: 82000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 15000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
628 Triệu Trả góp: 251 Triệu

Kia Rondo GATH 2.0AT 2014

Info Đã đi: 68000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
558 Triệu Trả góp: 223 Triệu