Xe rondo cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 31000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo GATH 2.0AT 2016

Info Đã đi: 13000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2018

Info Đã đi: 1800 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0MT 2017

Info Đã đi: 5100 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0MT 2018

Info Đã đi: 34000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 23000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
598 Triệu Trả góp: 239 Triệu

Kia Rondo 2.0MT 2018

Info Đã đi: 17000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo CRDi 1.7AT 2016

Info Đã đi: 40000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 55000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 1.7MT CRDI 2015

Info Đã đi: 82000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 15000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo GATH 2.0AT 2014

Info Đã đi: 68000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 1.7AT CRDI 2014

Info Đã đi: 31000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0MT 2017

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0MT 2017

Info Đã đi: 29000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT GATH 2016

Info Đã đi: 48000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0MT 2018

Info Đã đi: 36000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 1.7AT 2017

Info Đã đi: 8000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Rondo DAT 1.7AT 2016

Info Đã đi: 65000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Rondo GMT 2.0 2017

Info Đã đi: 50000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế6
   

Kia Rondo GAT 2.0AT 2017

Info Đã đi: 25000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Rondo GMT 2.0MT 2017

Info Đã đi: 41000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
528 Triệu Trả góp: 211 Triệu

KIa Rondo GATH 2.0AT 2015

Info Đã đi: 41000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
576 Triệu Trả góp: 230 Triệu

Kia Rondo GATH 2.0AT 2014

Info Đã đi: 11000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7