Xe kia cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Kia Morning Si 1.25MT 2017

Info Đã đi: 41000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Morning Si 1.25MT 2016

Info Đã đi: 70000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Morning EX 1.1MT 2012

Info Đã đi: 40000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6AT 2016

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Sorento 2.4AT 2016

Info Đã đi: 62000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2014

Info Đã đi: 68000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens SX 2.0AT 2010

Info Đã đi: 70000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia New Sorento 2.4AT 2014

Info Đã đi: 49000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens SX 2.0AT 2013

Info Đã đi: 55000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento CRDi 2.2AT 2014

Info Đã đi: 43000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 31000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Cerato 1.6MT 2017

Info Đã đi: 55000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra Sport Turbo 1.6AT 2018

Info Đã đi: 3900 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Rondo GATH 2.0AT 2016

Info Đã đi: 13000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens S SX 2.0AT 2015

Info Đã đi: 52000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2010

Info Đã đi: 78000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens SX 2.0AT 2013

Info Đã đi: 79000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2018

Info Đã đi: 1800 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento CRDi 2.2AT 2018

Info Đã đi: 14000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Picanto S 1.25AT 2013

Info Đã đi: 24000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Grand Sedona 2.2AT CRDi 2016

Info Đã đi: 52000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Cerato 1.6MT 2017

Info Đã đi: 21000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế4
   

Kia Rondo 2.0MT 2017

Info Đã đi: 5100 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Morning Si 1.25MT 2016

Info Đã đi: 8000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Rio Hatchback 1.4AT 2014

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Sorento 2.4AT 2015

Info Đã đi: 49000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0MT 2018

Info Đã đi: 34000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Morning Si 1.25AT 2016

Info Đã đi: 20000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Carens EX 2.0MT 2016

Info Đã đi: 77000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2.4AT 2015

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 23000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
598 Triệu Trả góp: 239 Triệu

Kia Forte SX 1.6MT 2011

Info Đã đi: 92000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Carens S SX 2.0MT 2015

Info Đã đi: 65000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0MT 2018

Info Đã đi: 17000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2.4AT 2016

Info Đã đi: 38000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2.4MT 2010

Info Đã đi: 66000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
528 Triệu Trả góp: 211 Triệu

Kia Morning S 1.0AT 2015

Info Đã đi: 12000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 2.0AT 2017

Info Đã đi: 10000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Morning Si 1.25MT 2017

Info Đã đi: 38000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6AT 2017

Info Đã đi: 28000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Rondo CRDi 1.7AT 2016

Info Đã đi: 40000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Morning Si 1.25AT 2016

Info Đã đi: 33000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Sorento 2.4AT 2015

Info Đã đi: 72000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 55000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2015

Info Đã đi: 60000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rio Hatchback 1.4AT 2015

Info Đã đi: 23000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2017

Info Đã đi: 70000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Carens EX 2.0MT 2016

Info Đã đi: 63000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rio 1.4MT 2015

Info Đã đi: 41000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2018

Info Đã đi: 56000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Rondo 1.7MT CRDI 2015

Info Đã đi: 82000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT 2017

Info Đã đi: 15000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento CRDi 2.2AT 2014

Info Đã đi: 74000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia K3 2.0AT 2016

Info Đã đi: 28000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Rio 1.4AT 2015

Info Đã đi: 30000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Rondo GATH 2.0AT 2014

Info Đã đi: 68000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rio Hatchback 1.4AT 2015

Info Đã đi: 58000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Rio 1.4MT 2015

Info Đã đi: 68000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6AT 2017

Info Đã đi: 18000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2016

Info Đã đi: 22000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Morning S 1.25AT 2017

Info Đã đi: 26000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Carens SX 2.0AT 2013

Info Đã đi: 78000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Cerato 1.6AT 2018

Info Đã đi: 6000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2017

Info Đã đi: 32000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Rondo 1.7AT CRDI 2014

Info Đã đi: 31000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Carens 2.0MT 2015

Info Đã đi: 69000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia K3 1.6AT 2015

Info Đã đi: 39000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Carens S 2.0MT 2014

Info Đã đi: 74000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Cerato 1.6AT 2017

Info Đã đi: 7000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Morning 1.25AT 2016

Info Đã đi: 58000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Carens S SX 2.0MT 2015

Info Đã đi: 50000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Cerato 1.6MT 2018

Info Đã đi: 5 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Sportage 2.0AT 2013

Info Đã đi: 105000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Carens S SX 2.0MT 2014

Info Đã đi: 82000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Morning Si 1.25AT 2016

Info Đã đi: 30000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
358 Triệu Trả góp: 143 Triệu

Kia Rondo 2.0MT 2017

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia New Sorento 2.4AT 2014

Info Đã đi: 81000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2015

Info Đã đi: 38000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rio 1.4MT 2017

Info Đã đi: 51000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia New Sorento 2.4AT 2015

Info Đã đi: 85000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Morning Van 1.0AT 2013

Info Đã đi: 44000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế2
   

Kia Forte 1.6AT 2010

Info Đã đi: 71000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Carens SX 2.0MT 2012

Info Đã đi: 125000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0MT 2017

Info Đã đi: 29000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Cerato 2.0MT 2018

Info Đã đi: 19000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Carens EX 2.0MT 2016

Info Đã đi: 71000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
426 Triệu Trả góp: 170 Triệu

Kia Sorento 2.4AT 2WD 2017

Info Đã đi: 20000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Rondo 2.0AT GATH 2016

Info Đã đi: 48000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Morning Si 1.25MT 2017

Info Đã đi: 25000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Carens EX 2.0 MT 2016

Info Đã đi: 65000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia K3 1.6AT 2014

Info Đã đi: 48000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Sorento 2.4MT 2012

Info Đã đi: 82000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Cerato 1.6AT 2018

Info Đã đi: 12000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia K3 2.0AT 2015

Info Đã đi: 50000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6 MT 2017

Info Đã đi: 18000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Rondo 2.0MT 2018

Info Đã đi: 36000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Sorento 2WD 2.4L 2019

Info Đã đi: 900 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia K3 1.6MT 2015

Info Đã đi: 68000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Rondo 1.7AT 2017

Info Đã đi: 8000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Kia Morning Si 1.25MT 2018

Info Đã đi: 700 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5