Xe k3 cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Kia K3 2.0AT 2016

Info Đã đi: 28000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia K3 1.6AT 2015

Info Đã đi: 39000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia K3 1.6AT 2014

Info Đã đi: 48000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia K3 2.0AT 2015

Info Đã đi: 50000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia K3 1.6MT 2015

Info Đã đi: 68000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia K3 2.0T 2015

Info Đã đi: 23000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia K3 1.6MT 2016

Info Đã đi: 60000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
456 Triệu Trả góp: 182 Triệu

Kia K3 1.6MT 2015

Info Đã đi: 58000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
438 Triệu Trả góp: 175 Triệu