Xe innova cũ tại Việt Hàn UsedCar - 01/2019
     

TOYOTA INNOVA E 2.0MT 2015

Info Đã đi: 70000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

TOYOTA INNOVA E 2.0MT 2016

Info Đã đi: 37000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Toyota Innova E 2.0MT 2013

Info Đã đi: 100000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Toyota Innova E 2.0MT 2014

Info Đã đi: 79000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế8
   

Toyota Innova E 2.0MT 2012

Info Đã đi: 79000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế8
   

Toyota Innova E 2.0MT 2013

Info Đã đi: 72000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế8
528 Triệu Trả góp: 211 Triệu

Toyota Innova E 2.0MT 2017

Info Đã đi: 35000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế8
708 Triệu Trả góp: 283 Triệu

Toyota Innova E 2.0MT 2014

Info Đã đi: 75000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế8
   

Toyota Innova E 2.0MT 2017

Info Đã đi: 39000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Toyota Innova E 2.0MT 2017

Info Đã đi: 24000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
708 Triệu Trả góp: 283 Triệu

Toyota Innova E 2.0MT 2015

Info Đã đi: 78000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế8
588 Triệu Trả góp: 235 Triệu