Ô Tô Việt Hàn

Hướng dẫn bảo dưỡng

I. NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG XE:
1. Kiểm tra dầu máy động cơ còn tỏng mức quy định không.
- F là mức dầu cao nhất.
- L là mức dầu thấp nhất


2. Kiểm tra mức nước làm mát động cơ.
- Bình nước phụ


- Nước làm mát trong két nước


3. Kiểm tra các đèn báo trên bảng táp lô khi động cơ khởi động phải tắt hết.


4. Khi lái xe cần quan sát đồng hồ báo nhiệt độ, kim đồng hồ báo nhiệt độ không được vượt quá 2/3.


II. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG:
1. Bảo dưỡng 1: (5.000KM động cơ DIESEL & 6.000KM động cơ xăng)
- Kiểm tra, siết chắc toàn bộ hệ thống treo, gầm xe.
- Kiểm tra độ mòn của má phanh.
- Kiểm tra mức dầu các loại.
- Kiểm tra mức nước làm mát động cơ, rửa kính.
- Kiểm tra, làm sạch lọc gió động cơ, điều hòa.
- Kiểm tra hiệu chỉnh áp suất lốp, các dây cu-roa.
- Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điện trên xe.
- Thay dầu máy và bầu lọc dầu máy.
- Kiểm tra hiệu chỉnh khe mở xu páp nếu động cơ có tiếng ồn bất thường hoặc máy rung.
- Kiểm tra áp suất, bơm chân không (Động cơ Diesel).
- Dùng thiết bị chuyên dùng kiểm tra các lỗi và thông số hoạt động của các hệ thống.


2. Bảo dưỡng 2: (10.000 KM động cơ DIESEL & 12.000KM động cơ xăng)
- Kiểm tra, siết chắc toàn bộ hệ thống treo, gầm xe.
- Kiểm tra độ mòn của má phanh.
- Kiểm tra mức dầu các loại.
- Kiểm tra mức nước làm mát động cơ, rửa kính.
- Kiểm tra, làm sạch lọc gió động cơ, điều hòa.
- Kiểm tra hiệu chỉnh áp suất lốp, các dây cu-roa.
- Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điện trên xe.
- Thay dầu máy.
- Kiểm tra hiệu chỉnh khe mở xu páp nếu động cơ có tiếng ồn bất thường hoặc máy rung.
- Kiểm tra áp suất, bơm chân không (Động cơ Diesel).
- Kiểm tra các đường ống chân không, hệ thống nhiên liệu và các đầu nối.
- Kiểm tra mức dầu hộp số sàn.
- Kiểm tra hệ thống giảm âm, cơ cấu lái và các rô tuyn…
- Kiểm tra gas điều hòa, bơm trợ lực và các đường ống…
- Thay lọc gió điều hòa.
- Dùng thiết bị chuyên dùng kiểm tra các lỗi và thông số hoạt động của các hệ thống.


3. Bảo dưỡng 3: (15.000 KM động cơ DIESEL & 18.000KM động cơ xăng)
- Kiểm tra, siết chắc toàn bộ hệ thống treo, gầm xe.
- Kiểm tra độ mòn của má phanh.
- Kiểm tra mức dầu các loại.
- Kiểm tra mức nước làm mát động cơ, rửa kính.
- Kiểm tra, làm sạch lọc gió động cơ, điều hòa.
- Kiểm tra hiệu chỉnh áp suất lốp, các dây cu-roa.
- Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điện trên xe.
- Thay dầu máy và lọc dầu, thay lọc nhiên liệu (MPI, CRDI)
- Kiểm tra hiệu chỉnh khe mở xu páp nếu động cơ có tiếng ồn bất thường hoặc máy rung.
- Kiểm tra áp suất, bơm chân không (Động cơ Diesel).
- Kiểm tra các đường ống chân không, hệ thống nhiên liệu và các đầu nối.
- Kiểm tra mức dầu hộp số sàn.
- Kiểm tra hệ thống đường ống phanh, hệ thống giảm âm.
- Kiểm tra cơ cấu lái và các rô tuyn…
- Kiểm tra bơm trợ lực và các đường ống, kiểm tra gas điều hòa.
- Dùng thiết bị chuyên dùng kiểm tra các lỗi và thông số hoạt động của các hệ thống.


4. Bảo dưỡng 4: (20.000 KM động cơ DIESEL & 24.000KM động cơ xăng)
- Kiểm tra, siết chắc toàn bộ hệ thống treo, gầm xe.
- Kiểm tra độ mòn của má phanh.
- Kiểm tra mức dầu các loại.
- Kiểm tra mức nước làm mát động cơ, rửa kính.
- Kiểm tra, làm sạch lọc gió động cơ, điều hòa.
- Kiểm tra hiệu chỉnh áp suất lốp, các dây cu-roa.
- Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điện trên xe.
- Thay dầu máy và lọc gió động cơ.
- Kiểm tra hiệu chỉnh khe mở xu páp nếu động cơ có tiếng ồn bất thường hoặc máy rung.
- Thay lọc nhiên liệu trong bình chứa.
- Kiểm tra áp suất, bơm chân không (Động cơ Diesel).
- Kiểm tra các đường ống chân không, hệ thống nhiên liệu và các đầu nối.
- Kiểm tra mức dầu hộp số sàn.
- Kiểm tra hệ thống đường ống phanh, hệ thống giảm âm,
- Kiểm tra cơ cấu lái và các rô tuyn…
- Kiểm tra bơm trợ lực và các đường ống, kiểm tra gas điều hòa.
- Dùng thiết bị chuyên dùng kiểm tra các lỗi và thông số hoạt động của các hệ thống.


5. Bảo dưỡng 5: (25.000 KM động cơ DIESEL & 30.000KM động cơ xăng)
- Kiểm tra, siết chắc toàn bộ hệ thống treo, gầm xe.
- Kiểm tra độ mòn của má phanh.
- Kiểm tra mức dầu các loại.
- Kiểm tra mức nước làm mát động cơ, rửa kính.
- Kiểm tra, làm sạch lọc gió động cơ, điều hòa.
- Kiểm tra hiệu chỉnh áp suất lốp, các dây cu-roa.
- Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điện trên xe.
- Thay dầu máy và lọc gió động cơ.
- Kiểm tra hiệu chỉnh khe mở xu páp nếu động cơ có tiếng ồn bất thường hoặc máy rung.
- Thay lọc nhiên liệu trong bình chứa.
- Kiểm tra áp suất, bơm chân không (Động cơ Diesel).
- Kiểm tra các đường ống chân không, hệ thống nhiên liệu và các đầu nối.
- Kiểm tra mức dầu hộp số sàn.
- Kiểm tra hệ thống đường ống phanh, hệ thống giảm âm,
- Kiểm tra cơ cấu lái và các rô tuyn…
- Kiểm tra bơm trợ lực và các đường ống, kiểm tra gas điều hòa.
- Dùng thiết bị chuyên dùng kiểm tra các lỗi và thông số hoạt động của các hệ thống.


6. Bảo dưỡng 5: (30.000 KM động cơ DIESEL & 36.000KM động cơ xăng)
- Kiểm tra, siết chắc toàn bộ hệ thống treo, gầm xe.
- Kiểm tra độ mòn của má phanh.
- Kiểm tra mức dầu các loại.
- Kiểm tra mức nước làm mát động cơ, rửa kính.
- Kiểm tra, làm sạch lọc gió động cơ, điều hòa.
- Kiểm tra hiệu chỉnh áp suất lốp, các dây cu-roa.
- Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điện trên xe.
- Thay dầu máy và lọc dầu, thay lọc nhiên liệu (MPI, CRDI)
- Kiểm tra hiệu chỉnh khe mở xu páp nếu động cơ có tiếng ồn bất thường hoặc máy rung.
- Kiểm tra áp suất, bơm chân không (Động cơ Diesel).
- Kiểm tra các đường ống chân không, hệ thống nhiên liệu và các đầu nối.
- Kiểm tra dây cu-roa cam.
- Kiểm tra mức dầu hộp số sàn.
- Kiểm tra hệ thống đường ống phanh, hệ thống giảm âm,
- Kiểm tra cơ cấu lái và các rô tuyn…
- Kiểm tra bơm trợ lực và các đường ống, kiểm tra gas điều hòa.
- Dùng thiết bị chuyên dùng kiểm tra các lỗi và thông số hoạt động của các hệ thống.


7. Bảo dưỡng 5: (35.000 KM động cơ DIESEL & 42.000KM động cơ xăng)
- Kiểm tra, siết chắc toàn bộ hệ thống treo, gầm xe.
- Kiểm tra độ mòn của má phanh.
- Kiểm tra mức dầu các loại.
- Kiểm tra mức nước làm mát động cơ, rửa kính.
- Kiểm tra, làm sạch lọc gió động cơ, điều hòa.
- Kiểm tra hiệu chỉnh áp suất lốp, các dây cu-roa.
- Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điện trên xe.
- Thay dầu máy và dầu.
- Kiểm tra hiệu chỉnh khe mở xu páp nếu động cơ có tiếng ồn bất thường hoặc máy rung.
- Kiểm tra áp suất, bơm chân không (Động cơ Diesel).
- Kiểm tra các đường ống chân không, hệ thống nhiên liệu và các đầu nối.
- Thay bu gi (Động cơ xăng)…
- Kiểm tra dây cu-roa cam.
- Kiểm tra mức dầu hộp số sàn.
- Kiểm tra hệ thống đường ống phanh, hệ thống giảm âm,
- Kiểm tra cơ cấu lái và các rô tuyn…
- Kiểm tra bơm trợ lực và các đường ống, kiểm tra gas điều hòa.
- Dùng thiết bị chuyên dùng kiểm tra các lỗi và thông số hoạt động của các hệ thống.


8. Bảo dưỡng 5: (40.000 KM động cơ DIESEL & 48.000KM động cơ xăng)
- Kiểm tra, siết chắc toàn bộ hệ thống treo, gầm xe.
- Kiểm tra độ mòn của má phanh.
- Kiểm tra mức dầu các loại.
- Kiểm tra mức nước làm mát động cơ, rửa kính.
- Kiểm tra, làm sạch lọc gió động cơ, điều hòa.
- Kiểm tra hiệu chỉnh áp suất lốp, các dây cu-roa.
- Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điện trên xe.
- Thay dầu máy và lọc gió động cơ.
- Kiểm tra hiệu chỉnh khe mở xu páp nếu động cơ có tiếng ồn bất thường hoặc máy rung.
- Thay lọc nhiên liệu trong bình chứa.
- Kiểm tra áp suất, bơm chân không (Động cơ Diesel).
- Kiểm tra các đường ống chân không, hệ thống nhiên liệu và các đầu nối.
- Kiểm tra mức dầu hộp số sàn.
- Kiểm tra hệ thống đường ống phanh, hệ thống giảm âm,
- Kiểm tra cơ cấu lái và các rô tuyn…
- Kiểm tra bơm trợ lực và các đường ống, kiểm tra gas điều hòa.
- Dùng thiết bị chuyên dùng kiểm tra các lỗi và thông số hoạt động của các hệ thống.


9. Bảo dưỡng 5: (45.000 KM động cơ DIESEL & 54.000KM động cơ xăng)
- Kiểm tra, siết chắc toàn bộ hệ thống treo, gầm xe.
- Kiểm tra độ mòn của má phanh.
- Kiểm tra mức dầu các loại.
- Kiểm tra mức nước làm mát động cơ, rửa kính.
- Kiểm tra, làm sạch lọc gió động cơ, điều hòa.
- Kiểm tra hiệu chỉnh áp suất lốp, các dây cu-roa.
- Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điện trên xe.
- Thay dầu máy và lọc dầu, thay lọc nhiên liệu (MPI, CRDI)
- Kiểm tra hiệu chỉnh khe mở xu páp nếu động cơ có tiếng ồn bất thường hoặc máy rung.
- Kiểm tra áp suất, bơm chân không (Động cơ Diesel).
- Kiểm tra các đường ống chân không, hệ thống nhiên liệu và các đầu nối.
- Kiểm tra hệ thống đường ống phanh, hệ thống giảm âm,
- Kiểm tra cơ cấu lái và các rô tuyn…
- Kiểm tra bơm trợ lực và các đường ống, kiểm tra gas điều hòa.
- Dùng thiết bị chuyên dùng kiểm tra các lỗi và thông số hoạt động của các hệ thống.


10. Bảo dưỡng 5: (50.000 KM động cơ DIESEL & 60.000KM động cơ xăng)
- Kiểm tra, siết chắc toàn bộ hệ thống treo, gầm xe.
- Kiểm tra độ mòn của má phanh.
- Kiểm tra mức dầu các loại.
- Kiểm tra mức nước làm mát động cơ, rửa kính.
- Kiểm tra, làm sạch lọc gió động cơ, điều hòa.
- Kiểm tra hiệu chỉnh áp suất lốp, các dây cu-roa.
- Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điện trên xe.
- Thay dầu máy và lọc dầu, thay lọc nhiên liệu (MPI, CRDI)
- Kiểm tra hiệu chỉnh khe mở xu páp nếu động cơ có tiếng ồn bất thường hoặc máy rung.
- Kiểm tra áp suất, bơm chân không (Động cơ Diesel).
- Kiểm tra các đường ống chân không, hệ thống nhiên liệu và các đầu nối.
- Kiểm tra mức dầu hộp số sàn.
- Kiểm tra hệ thống đường ống phanh, hệ thống giảm âm,
- Kiểm tra cơ cấu lái và các rô tuyn…
- Kiểm tra bơm trợ lực và các đường ống, kiểm tra gas điều hòa.
- Dùng thiết bị chuyên dùng kiểm tra các lỗi và thông số hoạt động của các hệ thống.

Scroll To Top