Xe fortuner cũ tại Việt Hàn UsedCar - 08/2019
     

Toyota Fortuner 2.7AT 2017

Info Đã đi: 17000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner G 2.4MT 2017

Info Đã đi: 42000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner G 2.5MT 2016

Info Đã đi: 79000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
848 Triệu Trả góp: 339 Triệu

Toyota Fortuner G 2.5MT 2015

Info Đã đi: 95000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner G 2.4MT 2017

Info Đã đi: 27000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner G 2.4MT 2017

Info Đã đi: 41000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner G 2.5MT 2014

Info Đã đi: 58000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner V 2.7AT 2015

Info Đã đi: 56000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner G 2.4MT 2017

Info Đã đi: 52000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner 2.8AT 4WD 2019

Info Đã đi: 8000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner V 2.7AT 2WD 2012

Info Đã đi: 100000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
636 Triệu Trả góp: 254 Triệu