Xe fortuner cũ tại Việt Hàn UsedCar - 01/2019
     

TOYOTA FORTUNER G 2.5MT 2015

Info Đã đi: 58000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner V 2.7AT 2010

Info Đã đi: 106000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner G 2.5MT 2015

Info Đã đi: 58000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner G 2.5MT 2015

Info Đã đi: 69000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner G 2.5MT 2016

Info Đã đi: 58000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner V 2.7AT 2013

Info Đã đi: 75000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
688 Triệu Trả góp: 275 Triệu

Toyota Fortuner V 2.7AT 2017

Info Đã đi: 13000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
1 Tỷ 256 Triệu Trả góp: 502 Triệu

Toyota Fortuner G 2.4MT 2017

Info Đã đi: 42000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
   

Toyota Fortuner G 2.5MT 2016

Info Đã đi: 79000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
868 Triệu Trả góp: 347 Triệu

Toyota Fortuner G 2.5MT 2015

Info Đã đi: 95000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7