Xe elantra cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2017

Info Đã đi: 27000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2015

Info Đã đi: 55000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6AT 2015

Info Đã đi: 58000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2018

Info Đã đi: 13000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2014

Info Đã đi: 33000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2016

Info Đã đi: 4000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2017

Info Đã đi: 41000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2016

Info Đã đi: 60000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 2.0AT 2016

Info Đã đi: 9000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2014

Info Đã đi: 40000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2018

Info Đã đi: 10000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6AT 2018

Info Đã đi: 12000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 2.0AT 2017

Info Đã đi: 27000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra Sport Turbo 1.6AT 2018

Info Đã đi: 20000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6AT 2016

Info Đã đi: 33000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2018

Info Đã đi: 8000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2013

Info Đã đi: 69000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 2.0AT 2016

Info Đã đi: 61000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra Sport Turbo 1.6AT 2018

Info Đã đi: 6000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2016

Info Đã đi: 40000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra Sport Turbo 1.6AT 2018

Info Đã đi: 7800 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Huyndai Elantra GLS 1.6AT 2017

Info Đã đi: 39000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2017

Info Đã đi: 27000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra Sport 1.6AT 2018

Info Đã đi: 6400 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2018

Info Đã đi: 47000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
528 Triệu Trả góp: 211 Triệu

Hyundai Elantra Sport Turbo 1.6AT 2018

Info Đã đi: 10000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6AT 2017

Info Đã đi: 55000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
586 Triệu Trả góp: 234 Triệu

Hyundai Elantra GLS 1.6AT 2016

Info Đã đi: 26000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
566 Triệu Trả góp: 226 Triệu

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2017

Info Đã đi: 61000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
496 Triệu Trả góp: 198 Triệu

Hyundai Elantra Sport Turbo 1.6AT 2018

Info Đã đi: 32000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
688 Triệu Trả góp: 275 Triệu