Xe elantra cũ tại Việt Hàn UsedCar - 03/2019
     

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2013

Info Đã đi: 69000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2017

Info Đã đi: 29000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2017

Info Đã đi: 27000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2015

Info Đã đi: 55000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6AT 2015

Info Đã đi: 58000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2018

Info Đã đi: 13000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2014

Info Đã đi: 33000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2016

Info Đã đi: 4000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2017

Info Đã đi: 41000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2016

Info Đã đi: 60000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 2.0AT 2016

Info Đã đi: 9000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2014

Info Đã đi: 40000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2018

Info Đã đi: 10000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6AT 2018

Info Đã đi: 12000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 2.0AT 2017

Info Đã đi: 27000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra Sport Turbo 1.6AT 2018

Info Đã đi: 20000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
718 Triệu Trả góp: 287 Triệu

Hyundai Elantra GLS 1.6AT 2016

Info Đã đi: 33000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.6MT 2018

Info Đã đi: 8000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2013

Info Đã đi: 69000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5