Xe ecosport cũ tại Việt Hàn UsedCar - 08/2019
     

Ford Ecosport Ambiente 1.5MT 2016

Info Đã đi: 50000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Ford EcoSport Titanium 1.5AT 2016

Info Đã đi: 16000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Ford EcoSport Titanium 1.5AT 2016

Info Đã đi: 65000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Ford Ecosport Ambiente 1.5MT 2016

Info Đã đi: 59000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Ford EcoSport Titanium 1.5AT 2017

Info Đã đi: 18000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Ford Ecosport Ambiente 1.5MT 2014

Info Đã đi: 61000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Ford Ecosport Ambiente 1.5MT 2017

Info Đã đi: 25000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Ford EcoSport Titanium 1.5AT 2017

Info Đã đi: 41000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Ford EcoSport Titanium 1.5AT 2017

Info Đã đi: 49000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
528 Triệu Trả góp: 211 Triệu

Ford Ecosport Titanium 1.5AT 2014

Info Đã đi: 95000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Ford Ecosport Titanium 1.5AT 2015

Info Đã đi: 84000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Ford Ecosport 1.5MT 2017

Info Đã đi: 52000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5