Xe cruze cũ tại Việt Hàn UsedCar - 03/2019
     

Chevrolet Cruze LTZ 1.8AT 2016

Info Đã đi: 39000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 4600 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2012

Info Đã đi: 83000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2016

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2016

Info Đã đi: 32000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LTZ 1.8AT 2011

Info Đã đi: Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 8300 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 24000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LTZ 1.8AT 2015

Info Đã đi: 38000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 18000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
466 Triệu Trả góp: 186 Triệu