Xe cruze cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2016

Info Đã đi: 32000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LTZ 1.8AT 2011

Info Đã đi: Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 8300 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 24000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LTZ 1.8AT 2015

Info Đã đi: 38000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 18000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LTZ 2017

Info Đã đi: 14000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 9000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LTZ 2017

Info Đã đi: 17000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LTZ 1.8AT 2015

Info Đã đi: 37000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
426 Triệu Trả góp: 170 Triệu