Xe city cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Honda City TOP 1.5AT 2018

Info Đã đi: 7900 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City TOP 1.5AT 2017

Info Đã đi: 35000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5AT 2018

Info Đã đi: 9000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5AT 2018

Info Đã đi: 7200 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5AT 2016

Info Đã đi: 28000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế4
   

Honda City 1.5AT 2016

Info Đã đi: 46000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5MT 2016

Info Đã đi: 52000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5MT 2016

Info Đã đi: 67000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5AT 2018

Info Đã đi: 31000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5AT 2018

Info Đã đi: 37000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5AT 2016

Info Đã đi: 39000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City TOP 1.5AT 2017

Info Đã đi: 30000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5MT 2016

Info Đã đi: 28000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5AT 2017

Info Đã đi: 33000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5AT 2016

Info Đã đi: 47000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5AT 2017

Info Đã đi: 32000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City TOP 1.5AT 2019

Info Đã đi: 1800 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5MT 2013

Info Đã đi: 93000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City CVT 2017

Info Đã đi: 29000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5AT 2018

Info Đã đi: 8000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City Top 1.5AT 2018

Info Đã đi: 19000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City CVT 1.5AT 2016

Info Đã đi: 30000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda CIty 1.5AT 2017

Info Đã đi: 50000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City TOP 1.5AT 2017

Info Đã đi: 28000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City 1.5MT 2014

Info Đã đi: 46000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda city TOP 2018

Info Đã đi: 20000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
578 Triệu Trả góp: 231 Triệu

Honda City 1.5MT 2016

Info Đã đi: 51000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
426 Triệu Trả góp: 170 Triệu

Honda City CVT 1.5AT 2018

Info Đã đi: 46000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Honda City Top 1.5AT 2018

Info Đã đi: 5000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
578 Triệu Trả góp: 231 Triệu

Kia Rondo DAT 1.7AT 2015

Info Đã đi: 65000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuDiesel
Info Số ghế7
576 Triệu Trả góp: 230 Triệu

Honda City CVT 1.5AT 2018

Info Đã đi: 11000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
548 Triệu Trả góp: 219 Triệu

Honda City TOP 1.5AT 2017

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
548 Triệu Trả góp: 219 Triệu

Honda CIty TOP 1.5AT 2018

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
566 Triệu Trả góp: 226 Triệu

Honda City 1.5AT 2016

Info Đã đi: 63000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
488 Triệu Trả góp: 195 Triệu

Honda City CVT 1.5AT 2018

Info Đã đi: 13000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
548 Triệu Trả góp: 219 Triệu