Xe chevrolet cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Chevrolet Captiva LTZ 2.4AT 2011

Info Đã đi: 60000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
406 Triệu Trả góp: 162 Triệu

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2016

Info Đã đi: 65000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2016

Info Đã đi: 32000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Spark LT 1.2MT 2018

Info Đã đi: 2200 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LTZ 1.8AT 2011

Info Đã đi: Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.4MT 2018

Info Đã đi: 1300 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.5AT 2014

Info Đã đi: 32000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 8300 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2016

Info Đã đi: 84000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 24000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Captiva LT 2.4MT 2013

Info Đã đi: 46000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Chevrolet Cruze LTZ 1.8AT 2015

Info Đã đi: 38000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 18000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Spark LTZ 1.0AT 2014

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Spark LT 1.2MT 2016

Info Đã đi: 16000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.4AT 2018

Info Đã đi: 14000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.5AT 2014

Info Đã đi: 57000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2016

Info Đã đi: 29000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Spark LS 1.2MT 2018

Info Đã đi: 6000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
298 Triệu Trả góp: 119 Triệu

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2014

Info Đã đi: 95000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
286 Triệu Trả góp: 114 Triệu

Chevrolet Aveo LT 1.4MT 2018

Info Đã đi: 16000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.5AT 2016

Info Đã đi: 30000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo 1.4LT 2018

Info Đã đi: 8000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.4AT 2018

Info Đã đi: 30000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LTZ 2017

Info Đã đi: 14000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2014

Info Đã đi: 92000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.4MT 2018

Info Đã đi: 28000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2017

Info Đã đi: 9000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LTZ 2017

Info Đã đi: 17000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Cruze LTZ 1.8AT 2015

Info Đã đi: 37000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
426 Triệu Trả góp: 170 Triệu

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2016

Info Đã đi: 17000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
328 Triệu Trả góp: 131 Triệu