Xe cerato cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Kia Cerato 1.6AT 2016

Info Đã đi: 45000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2017

Info Đã đi: 55000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Elantra Sport Turbo 1.6AT 2018

Info Đã đi: 3900 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2017

Info Đã đi: 21000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế4
   

Kia Cerato 2.0AT 2017

Info Đã đi: 10000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6AT 2017

Info Đã đi: 28000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2017

Info Đã đi: 70000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2018

Info Đã đi: 56000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6AT 2017

Info Đã đi: 18000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2016

Info Đã đi: 22000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6AT 2018

Info Đã đi: 6000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2017

Info Đã đi: 32000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6AT 2017

Info Đã đi: 7000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2018

Info Đã đi: 5 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 2.0MT 2018

Info Đã đi: 19000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6AT 2018

Info Đã đi: 12000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6 MT 2017

Info Đã đi: 18000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6AT 2018

Info Đã đi: 38000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 2.0AT 2018

Info Đã đi: 5000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6AT 2017

Info Đã đi: 46000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Kia Cerato 1.6MT 2018

Info Đã đi: 2100 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
528 Triệu Trả góp: 211 Triệu