Xe carens cũ tại Việt Hàn UsedCar - 08/2019
     

Kia Carens EX 2.0MT 2014

Info Đã đi: 68000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens SX 2.0AT 2010

Info Đã đi: 70000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens SX 2.0AT 2013

Info Đã đi: 55000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens S SX 2.0AT 2015

Info Đã đi: 52000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2010

Info Đã đi: 78000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens SX 2.0AT 2013

Info Đã đi: 79000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2016

Info Đã đi: 77000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens S SX 2.0MT 2015

Info Đã đi: 65000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2015

Info Đã đi: 60000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2016

Info Đã đi: 63000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens SX 2.0AT 2013

Info Đã đi: 78000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens 2.0MT 2015

Info Đã đi: 69000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens S 2.0MT 2014

Info Đã đi: 74000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens S SX 2.0MT 2015

Info Đã đi: 50000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens S SX 2.0MT 2014

Info Đã đi: 82000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2015

Info Đã đi: 38000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens SX 2.0MT 2012

Info Đã đi: 125000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2016

Info Đã đi: 71000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0 MT 2016

Info Đã đi: 65000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens S 2.0AT 2014

Info Đã đi: 59000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2015

Info Đã đi: 65000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens SX 2.0AT 2010

Info Đã đi: 59000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2016

Info Đã đi: 72000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
   

Kia Carens EX 2.0MT 2016

Info Đã đi: 26000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
426 Triệu Trả góp: 170 Triệu

Kia Carens EX 2.0MT 2016

Info Đã đi: 73000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
426 Triệu Trả góp: 170 Triệu

Kia Carens S SX 2.0MT 2014

Info Đã đi: 70000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
408 Triệu Trả góp: 163 Triệu

Kia Carens EX 2.0MT 2016

Info Đã đi: 80000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế7
426 Triệu Trả góp: 170 Triệu