Xe aveo cũ tại Việt Hàn UsedCar - 03/2019
     

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2014

Info Đã đi: 85000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2016

Info Đã đi: 65000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2014

Info Đã đi: 83000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.4MT 2017

Info Đã đi: 42000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.4MT 2018

Info Đã đi: 1300 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.5AT 2014

Info Đã đi: 32000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2016

Info Đã đi: 84000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.4AT 2018

Info Đã đi: 14000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.5AT 2014

Info Đã đi: 57000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5