Xe aveo cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2016

Info Đã đi: 65000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.4MT 2018

Info Đã đi: 1300 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.5AT 2014

Info Đã đi: 32000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2016

Info Đã đi: 84000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.4AT 2018

Info Đã đi: 14000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.5AT 2014

Info Đã đi: 57000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2016

Info Đã đi: 29000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2014

Info Đã đi: 95000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
286 Triệu Trả góp: 114 Triệu

Chevrolet Aveo LT 1.4MT 2018

Info Đã đi: 16000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.5AT 2016

Info Đã đi: 30000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo 1.4LT 2018

Info Đã đi: 8000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LTZ 1.4AT 2018

Info Đã đi: 30000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2014

Info Đã đi: 92000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.4MT 2018

Info Đã đi: 28000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Chevrolet Aveo LT 1.5MT 2016

Info Đã đi: 17000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
328 Triệu Trả góp: 131 Triệu