Xe avante cũ tại Việt Hàn UsedCar - 08/2019
     

Hyundai Avante 1.6MT 2014

Info Đã đi: 68000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Avante 1.6MT 2013

Info Đã đi: 58000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Avante 1.6MT 2013

Info Đã đi: 52000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Avante 1.6MT 2011

Info Đã đi: 95000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Avante 1.6MT 2012

Info Đã đi: 72000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Avante 1.6MT 2014

Info Đã đi: 78000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Avante 1.6MT 2016

Info Đã đi: 36000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5