Xe accent cũ tại Việt Hàn UsedCar - 03/2019
     

Hyundai Accent Blue 1.4AT 2014

Info Đã đi: Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Accent 1.4MT 2012

Info Đã đi: 71000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Accent 1.4AT 2018

Info Đã đi: 3400 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Accent Blue 1.4AT 2014

Info Đã đi: 17000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Accent 1.4MT 2018

Info Đã đi: 1900 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Accent 1.4AT 2018

Info Đã đi: 8700 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Hyundai Accent Blue 1.4AT 2013

Info Đã đi: 74000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5