Xe 3 cũ tại Việt Hàn UsedCar - 07/2019
     

Mazda 3 1.5AT 2016

Info Đã đi: 19000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 22000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 28000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 31000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 34000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2015

Info Đã đi: 29000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.6MT 2010

Info Đã đi: 82000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2015

Info Đã đi: 70000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
548 Triệu Trả góp: 219 Triệu

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 24000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 24000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2015

Info Đã đi: 36000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 FL 1.5AT 2017

Info Đã đi: 38000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2018

Info Đã đi: 6000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 facelift 1.5AT 2018

Info Đã đi: 22000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
628 Triệu Trả góp: 251 Triệu