Xe 3 cũ tại Việt Hàn UsedCar - 03/2019
     

Mazda 3 1.5AT 2016

Info Đã đi: 19000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 22000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 28000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 31000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 34000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.5AT 2015

Info Đã đi: 29000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
   

Mazda 3 1.6MT 2010

Info Đã đi: 82000 Km
Info Hộp sốSố sàn
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
386 Triệu Trả góp: 154 Triệu

Mazda 3 1.5AT 2015

Info Đã đi: 70000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
568 Triệu Trả góp: 227 Triệu

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 24000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
618 Triệu Trả góp: 247 Triệu

Mazda 3 1.5AT 2017

Info Đã đi: 24000 Km
Info Hộp sốTự động
Info Nhiên liệuXăng
Info Số ghế5
618 Triệu Trả góp: 247 Triệu