THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ DU LỊCH HẰNG NĂM CỦA CÔNG TY

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ DU LỊCH HẰNG NĂM CỦA CÔNG TY

VIỆT HÀN USED CAR THÔNG BÁO
LỊCH NGHỈ DU LỊCH HẰNG NĂM 

Vào ngày 5/7 đến 7/7, toàn thể nhân viên Việt Hàn sẽ có kỳ nghỉ du lịch tại Đà Lạt. 
Công ty sẽ làm việc lại vào thứ 2, ngày 8/7/2017. 
Bộ phận kinh doanh online vẫn làm việc và sẵn sàng tư vấn khách hàng khi có nhu cầu